Wednesday, March 7, 2007

SOALAN OBJEKTIF

Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak ?

i. Genetik
ii. Pemakanan
iii. Kewangan keluarga
iv. Bangsa
a) i dan ii
b) i,ii dan iv
c) i sahaja
d)Semua jawapan di atas

Apakah yang dimaksudkan dengan konsep kendiri ?

a) memahami tentang diri
b) perasaan dalam diri
c) kekuatan
d) jiwa


3. Apakah dua jenis mekanisme yang boleh menggalakkan perkembangan penilaian efektif-kendiri.

a) Modelling dan reaksi
b) Modelling dan ibubapa
c) Persekitaran dan cuaca
d) Ibubapa dan rakan sebaya


“KANAK-KANAK PADA MULANYA TIDAK MEMAHAMI PROSES YANG BERLAKU PADA DUNIA SOSIAL MEREKA”

4. Siapakah tokoh yang mengutarakan pandangan di atas ?

a) Selman
b) Bandura
c) Freud
d) Piaget

5. Apakah perbezaan yang konsisten antara kanak-kanak lelaki dengan kanak-kanak perempuan dari aspek kognitif ?

i. Pergerakan
ii. Ketangkasan
iii. Koordinasi
iv. kekuatan fizikal

a) i dan ii
b) i,ii,iii
c) i dan iv
d) Semua diatas

6.Apakah yang dipelajari oleh kanak-kanak semasa proses sosialisasi ?

i. Tradisi
ii. Kepercayaan
iii. Nilai
iv. adat

a) i sahaja
b) i dan ii
c) i,ii dan iv
d) Semua diatas

7. Berapakah peringkat perkembangan sosial menurut Erikson ?

a) 4 peringkat
b) 3 peringkat
c) 8 peringkat
d) 2 peringkat

8. Sebutkan fungsi persahabatan kepada kanak-kanak ?

a) Pengukuhan emosi
b) Pemahaman tingkah laku
c) Pengukuran tingkah laku
d) Bermain

9. Siapakah yang berperanan untuk memastikan kanak-kanak berada dalam perkembangan sosial yang sihat.

a) Rakan Sebaya
b) Guru
c) Ibubapa
d) Kanak-kanak sendiri

10. Apakah maksud chumpship ?

a) Kawan sepermainan
b) Kawan rapat
c) Rakan sebaya
d) Kawan yang tidak disukai
11. Bagaimanakah perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji ?

i. proses peniruan dan identifikasi
ii. aktiviti bermain
iii. perkembangan kongnisi sosial
iv. persahabatan,dan perhubungan dengan rakan sebaya.

a) i dan ii
b) i sahaja
c) i,ii dan iv
d) Semua jawapan di atas


12.Berapakah jenis klasifikasi emosi ?
a) Dua jenis
b) Empat jenis
c) Sepuluh jenis
d) Satu sahaja

13. Apakah antara bentuk perkembangan emosi kanak-kanak pertengahan ?


i. Sudah pandai menyembunyikan emosi yang negatif dengan berpura-pura menunjukkan keseronokan.
ii.Sudah mula memahami dan menghurai emosi yang kompleks : perasaan malu, rasa bersalah, rasa bangga dan cemburu.
iii.Perasaan takut mula berkembang kepada yang lebih realistik - takut sekolah, takut berkomunikasi, takut kejadian jenayah.
iv.Sudah mula pandai untuk marah
a) i sahaja
b) ii dan iii
c) i,ii dan ii
d) Semua jawapan di atas

14. Apakah bentuk perubahan emosi yang dialami oleh kanak-kanak akhir ?

a) Rapat dengan ibubapa
b) Rapat dengan kawan-kawan
c) Jauh daripada ibubapa
d) Jauh daripada kawan-kawan

15. Adakah emosi bertambah kompleks semasa zaman kanak-kanak pertengahan ?

a) Ya
b) Tidak

16. Apakah fokus utama Bandura terhadap kanak-kanak dalam Teori Pembelajaran Sosial ?

a) Tingkah laku luaran
b) Penaakulan moral
c) Penilaian moral
d) Tingkah laku dalaman


17. Berapakah lingkungan umur kanak-kanak dalam tahap Moaraliti Heteronomus ?

a) 10 hingga 12 tahun
b) 6 hingga 10 tahun
c) 8 hingga 12 tahun
d) 7 hingga 10 tahun

18. Adakah kanak-kanak yang melangkau peringkat Moraliti Autonomus @ Kerjasama mempunyai egosentrik yang semakin kurang ?

a) Ya
b) Tidak

19. Apakah dasar utama dalam teori Kohlberg ?

a) Gerak balas kanak-kanak terhadap persekitaran
b) Gerak balas kanak-kanak terhadap sesuatu dilema yang dialaminya
c) Gerak balas kanak-kanak terhadap emosi yang dialaminya
d) Gerak balas kanak-kanak terhadap hukuman yang diterima

20. Apakah pandangan Sullivan dalam aspek persahabatan kanak-kanak ?

a) Kanak-kanak akan lebih mudah mesra
b) Kanak-kanak akan lebih matang
c) Kanak-kanak mempunyai ramai kawan
d) kanak-kanak belajar untuk melihat sesuatu perkara daripada pandangan lain

21. Kanak-kanak yang pendiam mempunyai sifat ........

a) Eksternal
b) Internal
c) Pendiam
d) Chumship

2 comments:

Anonymous said...

terima kasih kerana berkongsi latihan-latihan ini. tapi boleh tak beritahu juga jawapannya? supaya dapat menyemak jawapan dengan lebih tepat^^TQ TQ!!

Rahman Daughter said...

Setuju !